Struktur

Hvordan fortsætter vi den gode udvikling?

I Nibe HK er vi heldige med at have nogle uundværlige ildsjæle, der gør et kæmpe stykke arbejde. 

I håb om at dette fortsætter (ingen skal brænde ud), og at vi kan få endnu flere frivillige i "organisationen" har vi beskrevet vores organisation mere dybdegående end tidligere. 

Det indebærer definitioner af udvalg. Hvilke udvalg har vi brug for, hvad er formålet, hvilke ansvarsområder, hvad er den overordnede årsplan, bemandingen heri, kontaktperson i bestyrelsen og den forventelige mødestruktur.


Der afholdes årligt 4 fællesmøder hvor alle udvalg har repræsentanter med. Herudover er der løbende dialog mellem udvalgene.

Strukturbeskrivelser 

Her finder du overblikket over alle vores udvalgs formål, ansvarsområder, ønsket bemandinger samt forventet mødestruktur. 

Alle beskrivelserne er til løbende bearbejdning (derfor det er et google docs link)


Årsplan

For at skabe overblik imellem udvalg og bestyrelse, samt at huske det hele i en travl hverdag, har vi valgt at arbejde udfra en årsplan.Strukturen i Nibe HK